Feed on
Posts
Comments

Struktūra ir kontaktai

_________________________________________________________________

Viskas laiku ateina tiems, kurie moka laukti. /O. de Balzakas/

 __________________________________________________________

DARBO LAIKAS: 

I-V  8:00 val. iki 18 : 00 val. 

VI 10:00  iki  16:00 val.

_________________________________________________________________

KONTAKTAI:

Salos etnokultūros ir informacijos centras,   177413564 , Neringos g. 7. Rusnė 99350 , Šilutės r.

El. paštas   contact@rusne.org

Mūsų Facebook:  https://www.facebook.com/etnocentras/

_________________________________________________________________

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

Direktorė Birutė Servienė    + 370 441 50010   contact@rusne.org    birute.serviene@gmail.com

Kultūrinės veiklos vadybininkė Sonata Verbučianskė 

+ 370 441 0010    sonata.verbucianske@gmail.com

Etnografė- vadybininkė  Dalia Kubilienė

+ 370 441 50010    etnografedalia.kubiliene@gmail.com

Etnografė- vadybininkė Usėnuose

Jūratė Daugalienė    +370 654 34442, jdaugalienė@gmail.com

Kultūrinės veiklos vadybininkas Juknaičiuose

Vygantas Stoškus  +370 687 49 146, karcemavyga@gmail.com

____________________________________________________________________

Kultūros centras  yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, išlaikomas iš savivaldybės biudžeto asignavimų,  turintis antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.

Kultūros centras yra paramos gavėjas.

Įsteigtas 2002 m. vasario 6 d.

Veiklos sritis – kultūrinė- meninė  veikla (EVRK-90.0).
Kultūros centro  dirbantis personalas  ir veikla- spauskite čia.
Rekvizitai – spauskite čia.

___________________________________________________________________

ĮGYVENDINAME ŠIUOS  TIKSLUS IR UŽDAVINIUS:

________________________________________________________________

TIKSLAI. Pagrindiniai Kultūros centro  veiklos tikslai:

Kaupti, saugoti ir populiarinti dvasines bei medžiagines salos etninės kultūros vertybes ir pritaikyti jas šiuolaikinės visuomenės poreikiams; Kultūrinio turizmo veikla; Rūpintis etninės kultūros sklaida ir populiarinimu; Ugdyti, formuoti bendrąją visuomenės kultūrą, plėtoti edukacinę, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, pramoginę veiklą,  rūpintis  profesionalaus meno sklaida; Organizuoti kultūrinę veiklą Rusnės, Juknaičių, Usėnų seniūnijose.

UŽDAVINIAI. Kultūros centras, įgyvendindamas veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas: Tyrinėja, fiksuoja etnokultūrines vertybes, adaptuoja jas šiuolaikinio gyvenimo poreikiams; Telkia mokslininkus, etnografus, mėgėjų meno kolektyvus, kultūros, švietimo darbuotojus, menininkus, visuomenines organizacijas, siekiančias saugoti ir populiarinti šio krašto kultūrą; Telkia lėšas Kultūros centro  veiklai organizuoti ir tęstiniams kultūriniams projektams įgyvendinti; Renka, kaupia ir teikia informaciją apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves; Rengia, leidžia, platina ir parduoda  informacinius ir kartografinius leidinius apie kultūrinio turizmo paslaugas, objektus ir vietoves; Dalyvauja  etnokultūros, kultūrinio turizmo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo  ir kitų programų konkursuose; Įvairia kultūrine ir edukacine veikla skleidžia  Pamario krašto istorijos, etnokultūros palikimą, publikuoja  straipsnius, leidžia  leidinius, kitas priemones; Teikia pagalbą pedagogams, integruojant etninę kultūrą į švietimo įstaigų ugdymo programas; Skatina liaudies meno ir amatų vystymą; Kaupia etninės kultūros duomenų archyvą; Organizuoja kultūros veiklą Rusnės, Juknaičių, Usėnų seniūnijose; Sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai; Kuria ir įgyvendina meninio ugdymo programas; Organizuoja mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.

_______________________________________________________________

DARBUOTOJŲ PARENGTI PRANEŠIMAI, KURIUOS UŽSISAKIUS, GALIME  ATVYKTI  PAS JUS IR PRISTATYTI


„Rašytoja Šarlota Kaizer „. Trukmė 45 min.  Pranešėjas Birutė Servienė

„Vasario 16-osios aktas ir signatarai“ . Trukmė 45 min.  Pranešėjas Birutė Servienė

„Žmonija nuo molio iki keramikos“.      Trukmė 45 min. Pranešėjas  Sonata Verbučianskė

„Amatai pamaryje“. Trukmė  1 val.. Pranešėjas Birutė Servienė

„Žvejybos istorija“. Trukmė  1val.  30 min. Pranešėjas Birutė Servienė

„Žalgirio mūšis“. Trukmė 45 min. Pranešėjas Sonata Verbučianskė

„Rusnė.Rusniečiai. Senieji valgiai“ . Trukmė45 min.   Pranešėjas Birutė Servienė

______________________________________________________________

PROJEKTINĖ VEIKLA. ĮGYVENDINAME ŠIUOS PROJEKTUS:

_____________________________________________________________

2017 M.

2017 M.  PASKELBTI REFORMACIJOS METAIS.  PATEIKĖME PROJEKTĄ  ,,KLAPĖDOS KRAŠTO SAKRALIOSIOS ARCHITEKTŪROS YPATYBĖS KRAŠTOVAIZDYJE“.  Projektas gavo finansavimą.  Projekto įgyvendinimo planas:  2017 m. balandis- lapkritis.

2017 M. KOVO MĖN. PATEIKĖME, LIETUVOS KULTŪROS TARYBAI  PROJEKTĄ ,,UNIKALI MEDINĖ XIX A. MIESTELIŲ ARCHITEKTŪRA NEMUNO DELTOJE“.  LAUKIAME ATSAKYMO.

____________________________________________________________

2013-2015 METAI:

Projektas  „Žvejyba pamaryje“ , bus parengtas turistinis maršrutas, virtualus gidas,  išleisti du leidiniai. 2013 Nr.EŽF-12-PŽ-01-008.  Projekto vertė-  149 997,00 Lt. ;

2014 METAI:

Projektas „Rusnės gyventojų autorinės kūrybos išsaugojimas ateities kartoms“, bus išleistas leidinys „Rusne, meile, mano“  su   rusniškių autorine kūryba, fotografijomis bei  kompaktine  plokštele. Tiražas -1000 vnt.  2012 Nr.LEADER-12-ŠILUTĖ-03-025. Projekto vertė- 29 998 Lt.  2013 m. lapkričio 15 d. projektas  baigiamas  įgyvendinti;

2015 METAI:

Projektas  „Medinės Dorės atstatymas„, bus atstatyta senoji E.Jurgenaičio medinė Dorė, su žvejybos ekspozicija joje. Projekto vertė- 40 000Lt. ;

2015-2016 METAI:

Projektas „Rusnės Kultūros namų sutvarkymas“  Nr. LEADER-12-Šilutė-04-043. Projekto vertė-690 560,00Lt. Projektas pradėtas įgyvendinti 2013m. gegužės 15d.

__________________________________________________________________

JAU ĮGYVENDINTI PROJEKTAI.  1.  Projektas „Rusnės gyventojų autorinės kūrybos išsaugojimas ateities kartoms“, išleistas leidinys „Rusne, meile, mano“  su   rusniškių autorine kūryba, fotografijomis bei  kompaktine  plokštele. Tiražas -1000 vnt.  2012 Nr.LEADER-12-ŠILUTĖ-03-025. Projekto vertė- 29 998 Lt. rusne, meile mano

2.  Projektas  „Medinės Dorės atstatymas“   atstatyta senoji E.Jurgenaičio medinė Dorė, su         žvejybos ekspozicija joje, parengtas ir išleistas  lankstinukas „Medinė Dorė“.  Projekto vertė- 40 000Lt

3. Projektas „Rusnės Kultūros namų sutvarkymas“ , projektą sudarė du etapai-  pastato atstatymas, pirmo aukšto įrengimas veiklai. Įsigyti ekspoziciniai  ir biuro baldai.  

4. Projektas  „Žvejyba pamaryje“ , baigtas įgyvendinti 2016 metais. Parengtas turistinis maršrutas, virtualus gidas, išleistas turistinis žemėlapis.

_________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

MES SPAUDOJE:

________________________________________________________________

Šilutės naujienos:

http://www.silutesnaujienos.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=14844:rytoj-dviej-tapybos-darb-parod-atidarymas-rusnje&catid=50:kuryba&Itemid=75

Šilutės žinios:

http://www.silutesetazinios.lt/77242/ve-lt-i-rusne-visada-norisi-sugrizti-1/

http://www.snaujienos.lt/index.php/kultura-ir-pramogos/2046-siauliecio-menininko-a-zibalio-issiliejimai-rusneje

Lietuvos Dailininkų sąjunga:

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-83

___________________________________________________________________

Savamokslis tapytojas iš Lakštingalų gatvės

Rusnė – kūrybos įkvėpimo oazė

________________________________________________________________

 

Comments are closed.