Feed on
Posts
Comments

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2017 M.

Finansinės ataskaitos 2017 m. IV ketvirčio   – rengiamos

2018-01-11

Darbo užmokestis IV ketv.

+ 2017 Salos etnokultūros centras IV ketv


2017-10-13

Finansinės ataskaitos 2017 m. III ketvirčio            ataskaita uz 3 ketvirti 2017

  1. 2017 m. devynių mėn. finansinių  ataskaitų rinkinio Aiškinamasis raštas.
  2. Veiklos rezultatų ataskaita
  3. Finansinės būklės už III ketv.
  4. Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai:

1. biudzeto islaidu samatos vykdymo 2017 m. rugsejo 30 d. ataskait

2. biudzeto islaidu samatos vykdymo 2017 m. rugsejo 30 d. atask

3. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. rugsejo 30 d.


Darbo užmokestis III ketv.

+ 2017 Salos etnokultūros centras III ketv


2017-08-02

Finansinės ataskaitos 2017 m. II ketvirčio

1.Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis 2017 m. II ketv.

2.2-VSAFAS finasinės būklės ataskaita 2017-06-30 Nr.2

3.2-VSAFAS finansavimo sumos pagal fin. šaltinius 2017-06-30

4.3-VSAFAS veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30 Nr.2

5.Biudžeto sąmatų vykdymo aiškinamasis 2017-06-30

6.Biudžeto sam.sav.l. vykdymo ataskaita N1 2017 m. II ketv.

7. Biudžeto sam. kitos kult. ir meno istaigos vykdymo ataskaita

8.Biudžeto sam. vietinio ukio pr. vykdymo ataskaita 2017 m. II ke

9. mokėtinu ir gautinu sumu 2017 -06-30 Nr. 2


II ketvirtis: + 2017 Salos etnokultūros centras


Finansinės ataskaitos 2017 m. I ketvirčio

2017-04-12

2017 m I ketvircio Aiskinamasis rastas

2017 m I ketvircio finansavimo sumos pagal saltini

2017 m I ketv. veiklos rezultatu ataskaita pagal kovo 31 d.

2017m I ketv. finansines bukles kovo 31 d

Darbo užmokestis 2017 m. I ketv.

I ketvirtis: + 2017 Salos etnokultūros centras

 

Comments are closed.