Feed on
Posts
Comments

Veikla

________________________________________________________________

 CENTRO NUOSTATAI:

centro-nuostatai-2016-metai

Centro nuostatai (nebegaliojantys)

__________________________________________________________________

PLANAVIMO DOKUMENTAI 

__________________________________________________________________

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS:  veiklos planas 2017 m.

VADOVO VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2016 METUS:   2016 rusnes vadovo ataskaita

__________________________________________________________________

2016 METŲ VEIKLOS PLANAS:   veiklos planas 2016 m.

VADOVO VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2015 METUS:   vadovo-ataskaita-2015

__________________________________________________________________

PARAMOS GAVIMAS, PANAUDOJIMAS IR APSKAITA

2017-07-28

paramos lesu tvarka 2017 m

_________________________________________________________________

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2017 M.

Finansinės ataskaitos 2017 m. IV ketvirčio   – rengiamos

2018-01-11

Darbo užmokestis IV ketv.

+ 2017 Salos etnokultūros centras IV ketv


2017-10-13

Finansinės ataskaitos 2017 m. III ketvirčio            ataskaita uz 3 ketvirti 2017

  1. 2017 m. devynių mėn. finansinių  ataskaitų rinkinio Aiškinamasis raštas.
  2. Veiklos rezultatų ataskaita
  3. Finansinės būklės už III ketv.
  4. Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai:

1. biudzeto islaidu samatos vykdymo 2017 m. rugsejo 30 d. ataskait

2. biudzeto islaidu samatos vykdymo 2017 m. rugsejo 30 d. atask

3. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. rugsejo 30 d.


Darbo užmokestis III ketv.

+ 2017 Salos etnokultūros centras III ketv

________________________________________________________________

2017-08-02

Finansinės ataskaitos 2017 m. II ketvirčio

1.Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis 2017 m. II ketv.

2.2-VSAFAS finasinės būklės ataskaita 2017-06-30 Nr.2

3.2-VSAFAS finansavimo sumos pagal fin. šaltinius 2017-06-30

4.3-VSAFAS veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30 Nr.2

5.Biudžeto sąmatų vykdymo aiškinamasis 2017-06-30

6.Biudžeto sam.sav.l. vykdymo ataskaita N1 2017 m. II ketv.

7. Biudžeto sam. kitos kult. ir meno istaigos vykdymo ataskaita

8.Biudžeto sam. vietinio ukio pr. vykdymo ataskaita 2017 m. II ke

9. mokėtinu ir gautinu sumu 2017 -06-30 Nr. 2

Darbo užmokestis 2017 II ketvirtis

II ketvirtis: + 2017 Salos etnokultūros centras

Finansinės ataskaitos 2017 m. I ketvirčio

2017-04-12

2017 m I ketvircio Aiskinamasis rastas

2017 m I ketvircio finansavimo sumos pagal saltini

2017 m I ketv. veiklos rezultatu ataskaita pagal kovo 31 d.

2017m I ketv. finansines bukles kovo 31 d

Darbo užmokestis 2017 m. I ketv.

I ketvirtis: + 2017 Salos etnokultūros centras

_______________________________________________________________

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2016 M.

2017-03-10

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2016 m.:

Aiskinamasis rastas 1 dalis

aiskinamasis rastas 2 dalis

2-VSAFAS finansines bukles ataskaita 2016

20-VSAFAS Finansavimo sumos pagal saltinius

20-VSAFAS Finansavimo sumos pagal saltinius 5 priedas

4-VSAFAS Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m.

5-VSAFAS Pinigų srautų ataskaita

3-VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 m.

_______________________________________________________________

FINANSINĖS ATASKAITOS 2016 M. IV KETVIRČIO:

2017-01-24

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-12-31 ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų u- 2016 m. rinkinio aiškinamasis raštas

Biudžeto samatos vykdymo ataskaita uz 2016 m. IV ketv.

Biudžeto samatos DU didinimui ataskaita už 2016 m. IV ketv

Biudžeto samatos už teikiamas mokamas paslaugas vykdymo ataskai

Biudzeto samatos vykdymo viesieji darbai ataskaita už 2016 m

Biudzeto samatos vykdymo apžiūra Lėkis 2016

Biudzeto samatos vykdymo ataskaita sokiu kolektyvo Juknaičiai

Programa pagal direktoriaus isakyma nr.A1-1550

________________________________________________________________

2016 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI:

2016-10-13

Finansinės ataskaitos už 2016 m.  III ketvirtis:

1-3-ketvircio-fin-ataskaitu-aiskinamasis-rastas 2-finansines-bukles-ataskaita-9-men 3-veiklos-rezultatu-ataskaita-pagal-rugsejo-30-d-duomenis 4-finansavimo-sumos-pagal-saltini-tiksline-paskirti-ir-ju-pokyci 5-biudzeto-islaidu-samatos-vykdymo-rugsejo-30-d-ataskaita 6-biudzeto-islaidu-samatos-vykdymo-rugsejo-30-d-ataskaita-p 7-moketinu-ir-gautinu-sumu-ataskaita 8-biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkinio-aiskinamasis-rastas

FINANSINĖS ATASKAITOS 2016 M.  II KETVIRTIS :

2016-07-09

1-3-ketvircio-fin-ataskaitu-aiskinamasis-rastas 1-biudzeto-islaidu-samatos-vykdymo-ataskaita-birzelio-30-d 2-moketinu-ir-gautinu-sumu-ataskaita-birzelio-30-d 3-2016-metu-i-pusmecio-finansiniu-ataskaitu-rinkinio-aiskinama 4-finansines-bukles-ataskaita-6-menesiu-pagal-birzelio-men-duomenis 5-veiklos-rezultatu-ataskaita-pagal-birzelio-men-duomenis 6-finansavimo-sumos-pagal-saltini-tiksline-paskirti-ir-ju-pok 7-biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkinio-aiskinamasis-rastas-paga

________________________________________________________________

DARBO UŽMOKESTIS

________________________________________________________________

2017 metai:

I ketvirtis: + 2017 Salos etnokultūros centras

II ketvirtis: + 2017 Salos etnokultūros centras

III ketvirtis:

IV ketvirtis:

_________________________________________________________________

2016 metai:

I ketvirtis:    + 2016 Salos etnokultūros centras

II ketvirtis: + 2016 Salos etnokultūros centras

III ketvirtis: 2016-salos-etnokulturos-centras

IV ketvirtis:+ 2016 Salos etnokultūros centras

_________________________________________________________________

2015 metai:

 I ketvirtis: + 2015 Salos etnokultūros centras

 II ketvirtis + 2015 Salos etnokultūros centras

 III ketvirtis + 2015 Salos etnokultūros centras

IV ketvirtis  + 2015 Salos etnokultūros centras IV

__________________________________________________________

2015 METŲ VEIKLA:

Metinis veiklos planas-2015m

vadovo-ataskaita-2015

________________________________________________________________

2015 METŲ BUHALTERINIAI DOKUMENTAI IR ATASKAITOS:

FINANSINĖS  ATASKAITOS

2014metmetinfinansiniataskaitrinkinys

I PUSMEČIO BALANSAS: Aiškinamasis 2015 II ketv. Kopija 20st-4 Fin.sumos Kopija 2015 M. II ketv. Balansui su formulėm.geras1-2ATASK

biudzeto islaidu samata II ketv. 3 lapas (1) biudzeto islaidu samata II ketv. 3 lapas (2) biudzeto islaidu samata II ketv. 3 lapas (3)

III KETVIRTIS: 3 ketv. 20151002140834 1 2015 M. 3 ketv. Balansui su formulėm.geras1-2ATASK 2015 m. finansavimo pažyma biud.3 ketv. dud2015M 3 KETV 2 FORMA55407 1 Kopija iš 20st-4 Fin.sumos Kopija iš Viešųjų d 2015 m 2 F0RMA 3ketv.. Rugsėjo MĖNSalos etn. centras Debitoriai kreditoriai Salos c.aiškinamasis-naujas (2) skolų 09 mėn.20151009141043 1 Spec. lėšų20150716093003 2ketv

fwd2015metfinansiniataskaitrinkinys

fwddarpriedaiprie2015metfinansiniataskait


 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.