Feed on
Posts
Comments

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

______________________________________________________________

KONTAKTAI:

BĮ Salos etnokultūros ir informacijos centras,

177413564 , Neringos g. 2 ,  Rusnė 99348 , Šilutės r.

El. paštas   contact@rusne.org

Centro svetainė:   www.rusne.org

Facebook:  https://www.facebook.com/etnocentras/

_________________________________________________________________

2021 m. VIDAUS STRUKTŪRA

_________________________________________________________________

2020 m. VIDAUS STRUKTŪRA

_________________________________________________________________

2019 M. VIDAUS STRUKTŪRA 

_____________________________________________________________

2018 M. VIDAUS STRUKTŪRA 

____________________________________________________________________

Kultūros centras  yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, išlaikomas iš savivaldybės biudžeto asignavimų,  turintis antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.

Kultūros centras yra paramos gavėjas.

Įsteigtas 2002 m. vasario 6 d.

Veiklos sritis – kultūrinė- meninė  veikla (EVRK-90.0).
Kultūros centro  dirbantis personalas  ir veikla- spauskite čia.
Rekvizitai – spauskite čia.

___________________________________________________________________

PROJEKTINĖ VEIKLA. ĮGYVENDINAME ŠIUOS PROJEKTUS:

_______________________________________________________________

2020 METAIS ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „NEMUNO DELTA. KELIONĖ ŽEMUMA RATU“

.

__________________________________________________________________

2019 M.

Projektas „ŠIŠION, RUSNĖS KIEMATY…“ Šio projekto dėka buvo suorganizuotas tarptautinis pleneras „Meniniai tiltai.Indija- Lietuva“ . Plenere dalyvavo dailininkai iš Sakartvelo, Ukrainos, Vokietijos, Indijos , Nepalo ir Lietuvos. Centro archyvą papildė 14 tapytų paveikslų. Projekto vertė – 5190 eurų.

_____________________________________________________________________

2018 M.

Projektas ,,PARBĖG LAIVELIS“. Šio projekto dėka bus parengta nauja edukacinė programa.

_____________________________________________________________

2017 M.

2017 M.  PASKELBTI REFORMACIJOS METAIS.  PATEIKĖME PROJEKTĄ  ,,KLAPĖDOS KRAŠTO SAKRALIOSIOS ARCHITEKTŪROS YPATYBĖS KRAŠTOVAIZDYJE“.  Projektas gavo finansavimą.  Projekto įgyvendinimo planas:  2017 m. balandis- lapkritis.

2017 M. KOVO MĖN. PATEIKĖME, LIETUVOS KULTŪROS TARYBAI  PROJEKTĄ ,,UNIKALI MEDINĖ XIX A. MIESTELIŲ ARCHITEKTŪRA NEMUNO DELTOJE“.  LAUKIAME ATSAKYMO.

____________________________________________________________

2013-2015 METAI:

Projektas  „Žvejyba pamaryje“ , bus parengtas turistinis maršrutas, virtualus gidas,  išleisti du leidiniai. 2013 Nr.EŽF-12-PŽ-01-008.  Projekto vertė-  149 997,00 Lt. ;

2014 METAI:

Projektas „Rusnės gyventojų autorinės kūrybos išsaugojimas ateities kartoms“, bus išleistas leidinys „Rusne, meile, mano“  su   rusniškių autorine kūryba, fotografijomis bei  kompaktine  plokštele. Tiražas -1000 vnt.  2012 Nr.LEADER-12-ŠILUTĖ-03-025. Projekto vertė- 29 998 Lt.  2013 m. lapkričio 15 d. projektas  baigiamas  įgyvendinti;

2015 METAI:

Projektas  „Medinės Dorės atstatymas„, bus atstatyta senoji E.Jurgenaičio medinė Dorė, su žvejybos ekspozicija joje. Projekto vertė- 40 000Lt. ;

2015-2016 METAI:

Projektas „Rusnės Kultūros namų sutvarkymas“  Nr. LEADER-12-Šilutė-04-043. Projekto vertė-690 560,00Lt. Projektas pradėtas įgyvendinti 2013m. gegužės 15d.

__________________________________________________________________

JAU ĮGYVENDINTI PROJEKTAI.  1.  Projektas „Rusnės gyventojų autorinės kūrybos išsaugojimas ateities kartoms“, išleistas leidinys „Rusne, meile, mano“  su   rusniškių autorine kūryba, fotografijomis bei  kompaktine  plokštele. Tiražas -1000 vnt.  2012 Nr.LEADER-12-ŠILUTĖ-03-025. Projekto vertė- 29 998 Lt. rusne, meile mano

2.  Projektas  „Medinės Dorės atstatymas“   atstatyta senoji E.Jurgenaičio medinė Dorė, su         žvejybos ekspozicija joje, parengtas ir išleistas  lankstinukas „Medinė Dorė“.  Projekto vertė- 40 000Lt

3. Projektas „Rusnės Kultūros namų sutvarkymas“ , projektą sudarė du etapai-  pastato atstatymas, pirmo aukšto įrengimas veiklai. Įsigyti ekspoziciniai  ir biuro baldai.  

4. Projektas  „Žvejyba pamaryje“ , baigtas įgyvendinti 2016 metais. Parengtas turistinis maršrutas, virtualus gidas, išleistas turistinis žemėlapis.

_________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

MES SPAUDOJE:

________________________________________________________________

Šilutės naujienos:

http://www.silutesnaujienos.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=14844:rytoj-dviej-tapybos-darb-parod-atidarymas-rusnje&catid=50:kuryba&Itemid=75

Šilutės žinios:

http://www.silutesetazinios.lt/77242/ve-lt-i-rusne-visada-norisi-sugrizti-1/

http://www.snaujienos.lt/index.php/kultura-ir-pramogos/2046-siauliecio-menininko-a-zibalio-issiliejimai-rusneje

Lietuvos Dailininkų sąjunga:

http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-83

___________________________________________________________________

Savamokslis tapytojas iš Lakštingalų gatvės

Rusnė – kūrybos įkvėpimo oazė

________________________________________________________________

Comments are closed.