Feed on
Posts
Comments

___________________________________________________________________________

Seimas , priėmė nutarimus dėl 2021 metų:

2021 m seimas paskelbe 1

__________________________________________________________________________

Seimas yra priėmęs du nutarimus dėl 2020 metų:

Seimo nutarimą Nr. XIII-1151 „Dėl 2020 metų paskelbimo Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1142 „Dėl 2020 metų paskelbimo Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais“.

___________________________________________________________________________

Seimas yra priėmęs vienuolika nutarimų dėl 2019 metų:

Seimo nutarimą Nr. XII-2761 „Dėl 2019 metų paskelbimo Juozo Tumo-Vaižganto metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-679 „Dėl 2019 metų paskelbimo Žemaitijos metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-863 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos šaulių sąjungos metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-865 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metais;

Seimo nutarimą Nr. XIII-864 „Dėl 2019 metų paskelbimo Jėzuitų misijos Lietuvoje metais;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1090 „Dėl 2019 metų paskelbimo Pasaulio lietuvių metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1468 „Dėl 2019 metų paskelbimo Jono Žemaičio-Vytauto metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1469 „Dėl 2019 metų paskelbimo Laikinosios sostinės atminimo metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1272 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1272 „Dėl 2019 metų paskelbimo Vietovardžių metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1259 „Dėl 2019 metų paskelbimo Juozo Naujalio metais“.

____________________________________________________________________________

Seimas yra priėmęs devynis nutarimus dėl 2018 metų:

Seimo nutarimą Nr. XI-1996 „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais“;

Seimo nutarimą Nr. XII-1844 „Dėl 2018 metų paskelbimo Vydūno metais“;

Seimo nutarimą Nr. XII-1963 „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos skautų judėjimo metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-282 „Dėl 2018 metų paskelbimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais“;

Seimo nautarimą Nr. XIII-739 „Dėl 2018 metų paskelbimo Adolfo Ramanausko-Vanago metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-741 „Dėl 2018 m. paskelbimo Tėvo Stanislovo metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-740 „Dėl 2018 m. paskelbimo Sąjūdžio metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-862 „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos katalikių moterų sąjungos metais;

Seimo nutarimą Nr. XIII-976 „Dėl 2018 metų paskelbimo Simono Daukanto metais“.

________________________________________________________________________________

Seimas yra priėmęs penkis nutarimus dėl 2019 metų:

Seimo nutarimą Nr. XII-2761 „Dėl 2019 metų paskelbimo Juozo Tumo-Vaižganto metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-679 „Dėl 2019 metų paskelbimo Žemaitijos metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-863 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos šaulių sąjungos metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-865 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metais;

Seimo nutarimą Nr. XIII-864 „Dėl 2019 metų paskelbimo Jėzuitų misijos Lietuvoje metais

______________________________________________________________________________

2018 METŲ MINĖTINŲ DATŲ KALENDORIUS:

2018-minėtinų-datų-kalendorius

______________________________________________________________________________2021 m seimas paskelbe 1

Comments are closed.