Feed on
Posts
Comments


2021 metai

2021 m. pusmečio FINANSINES PUSMECIO

2021 m. trijų mėnesių    TRIJU MENESIU:

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus

finansines bukles ataskaita uz 2020

finansiniu ataskaitu rinkinys 2

_______________________________________________________________

2020 metai

pusmecio finansines ataskaitos

Finansinės ataskaitos trijų mėnesių

_______________________________________________________________

2019 METU FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS

AISKINAMASIS RASTAS

AISKINAMOJO RASTO PRIEDAI

2019 metai

Devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

aiškinamasis rašta0001

2019 m. II ketv

Pusmečio finansinės ataskaitos

finansinių ataskaitų rinkinio pusmečio aiškinamasis

______________________________________________________

2019 m. I ketvirčio finansų ataskaitų rinkinys

finansiniu ataskaitu rinkinys 2019 m I ketv.

______________________________________________________

2019-03-19

2018 m. finansiniu ataskaitu rinkinys

Aiskinamasis rastas

Aiskinamojo rasto priedai

_______________________________________________________

2018-11-05

2018 m. IIIketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raš

2-VSAFAS finansinės būklės ataskaita 2018-10-30 .

3-VSAFAS veiklos rezultaų ataskaita 2018-10-30

20-VSAFAS finansavimo sumų ataskaita pagal šaltinius 2018-10-30

___________________________________________________________________________

2018-08-10

2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2-VSAFAS finansinės būklės ataskaita 2018-06-30 .

3-VSAFAS veiklos rezultaų ataskaita 2018-06-30

20-VSAFAS finansavimo sumų ataskaita pagal šaltinius 2018-06-30

_____________________________________________________________________________________________

2018-05-22

2018 m pirmo ketvircio finansiniu ataskaitu rinkinys

__________________________________________________________________________

2018-03- 20

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PAGAL  2017 M. GRUODŽIO 31 D.

Aiškinamasis raštas -metinis-2017

finansines bukles ataskaita

nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitimas

6- ojo VSAFIS


2017-10-13

Finansinės ataskaitos 2017 m. III ketvirčio 

         ataskaita uz 3 ketvirti 2017

  1. 2017 m. devynių mėn. finansinių  ataskaitų rinkinio Aiškinamasis raštas.
  2. Veiklos rezultatų ataskaita
  3. Finansinės būklės už III ketv.
  4. Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai:

1. biudzeto islaidu samatos vykdymo 2017 m. rugsejo 30 d. ataskait

2. biudzeto islaidu samatos vykdymo 2017 m. rugsejo 30 d. atask

3. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. rugsejo 30 d.


2017-08-02

Finansinės ataskaitos 2017 m. II ketvirčio

1.Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis 2017 m. II ketv.

2.2-VSAFAS finasinės būklės ataskaita 2017-06-30 Nr.2

3.2-VSAFAS finansavimo sumos pagal fin. šaltinius 2017-06-30

4.3-VSAFAS veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30 Nr.2


Finansinės ataskaitos 2017 m. I ketvirčio

2017-04-12

2017 m I ketvircio Aiskinamasis rastas

2017 m I ketvircio finansavimo sumos pagal saltini

2017 m I ketv. veiklos rezultatu ataskaita pagal kovo 31 d.

2017m I ketv. finansines bukles kovo 31 d


FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2016 M.

aiskinamasis 2016-12-30

3-VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 m.

VSAFAS finansinės būklės ataskaita 2016

__________________________________________________________________________

2017-03-10

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2016 m.:

Aiskinamasis rastas 1 dalis

aiskinamasis rastas 2 dalis

2-VSAFAS finansines bukles ataskaita 2016

20-VSAFAS Finansavimo sumos pagal saltinius

20-VSAFAS Finansavimo sumos pagal saltinius 5 priedas

4-VSAFAS Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m.

5-VSAFAS Pinigų srautų ataskaita

3-VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 m.


FINANSINĖS ATASKAITOS 2016 M. IV KETVIRČIO:

2017-01-24

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-12-31 ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų u- 2016 m. rinkinio aiškinamasis raštas

Biudžeto samatos vykdymo ataskaita uz 2016 m. IV ketv.

Biudžeto samatos DU didinimui ataskaita už 2016 m. IV ketv

Biudžeto samatos už teikiamas mokamas paslaugas vykdymo ataskai

Biudzeto samatos vykdymo viesieji darbai ataskaita už 2016 m

Biudzeto samatos vykdymo apžiūra Lėkis 2016

Biudzeto samatos vykdymo ataskaita sokiu kolektyvo Juknaičiai

Programa pagal direktoriaus isakyma nr.A1-1550


2016 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI:

2016-10-13

Finansinės ataskaitos už 2016 m.  III ketvirtis:

1-3-ketvircio-fin-ataskaitu-aiskinamasis-rastas 2-finansines-bukles-ataskaita-9-men 3-veiklos-rezultatu-ataskaita-pagal-rugsejo-30-d-duomenis 4-finansavimo-sumos-pagal-saltini-tiksline-paskirti-ir-ju-pokyci 5-biudzeto-islaidu-samatos-vykdymo-rugsejo-30-d-ataskaita 6-biudzeto-islaidu-samatos-vykdymo-rugsejo-30-d-ataskaita-p 7-moketinu-ir-gautinu-sumu-ataskaita 8-biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkinio-aiskinamasis-rastas

FINANSINĖS ATASKAITOS 2016 M.  II KETVIRTIS :

2016-07-09

1-3-ketvircio-fin-ataskaitu-aiskinamasis-rastas 1-biudzeto-islaidu-samatos-vykdymo-ataskaita-birzelio-30-d 2-moketinu-ir-gautinu-sumu-ataskaita-birzelio-30-d 3-2016-metu-i-pusmecio-finansiniu-ataskaitu-rinkinio-aiskinama 4-finansines-bukles-ataskaita-6-menesiu-pagal-birzelio-men-duomenis 5-veiklos-rezultatu-ataskaita-pagal-birzelio-men-duomenis 6-finansavimo-sumos-pagal-saltini-tiksline-paskirti-ir-ju-pok 7-biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkinio-aiskinamasis-rastas-paga


2015 METŲ BUHALTERINIAI DOKUMENTAI IR ATASKAITOS:

FINANSINĖS  ATASKAITOS

2014metmetinfinansiniataskaitrinkinys

I PUSMEČIO BALANSAS: Aiškinamasis 2015 II ketv. Kopija 20st-4 Fin.sumos Kopija 2015 M. II ketv. Balansui su formulėm.geras1-2ATASK

biudzeto islaidu samata II ketv. 3 lapas (1) biudzeto islaidu samata II ketv. 3 lapas (2) biudzeto islaidu samata II ketv. 3 lapas (3)

III KETVIRTIS: 3 ketv. 20151002140834 1 2015 M. 3 ketv. Balansui su formulėm.geras1-2ATASK 2015 m. finansavimo pažyma biud.3 ketv. dud2015M 3 KETV 2 FORMA55407 1 Kopija iš 20st-4 Fin.sumos Kopija iš Viešųjų d 2015 m 2 F0RMA 3ketv.. Rugsėjo MĖNSalos etn. centras Debitoriai kreditoriai Salos c.aiškinamasis-naujas (2) skolų 09 mėn.20151009141043 1 Spec. lėšų20150716093003 2ketv

fwd2015metfinansiniataskaitrinkinys

fwddarpriedaiprie2015metfinansiniataskait


Comments are closed.